Vi bygger broer med viden

Vi lærer ikke af historien, hvis vi ikke læser om den.

X