Vi bygger broer med viden

Vi lærer ikke af historien, hvis vi ikke læser om den.

Vi lærer ikke af historien,
hvis vi ikke læser om den

Viden og indsigt har en grundlæggende værdi i Danmark. Det er rygraden i vores dannelse som mennesker og som borger i det samfund vi alle er en del af. Dannelse er en afgørende forudsætning for sammenhængskraften i vores samfund, for at kunne bygge broer mellem mennesker og kulturer, og for at kunne forstå og værdsætte de værdier vi sætter højest i vores del af verden: Idealer om frihed, selvstændighed, kritisk tænkning, medbestemmelse, demokrati og omsorg for andre.

Kultur er ikke en målbar størrelse, men noget der er livsnødvendigt for at være til i verden. Det er en måde at kunne orientere sig på og blive klogere på. Jo mere vi ved, jo bedre er vi rustet til at være borgere i et demokrati og til at træffe kloge beslutninger. For hvis vi bliver kloge på fortiden, så kan vi lære af den, og undgå at gentage tidligere generationers fejl i nutiden. Netop derfor er det vigtigt at have indsigt i Danmarks og Europas fælles kulturarv og historie. Den forbinder os med Middelhavsregionen og Mellemøsten, som er Europas, og dermed også Danmarks, kulturhistoriske vugge. Det er her Forlaget Orbis’ udgivelser har sit fokus. 

Vi har 45 års erfaring med at formidle forskning og ekspertviden inden for bl.a. historie, kulturhistorie, kunsthistorie, politisk historie, religionshistorie, antik historie, arkitektur, arkæologi, erindringsforskning, filologi og sprog, filosofi og teologi, gennem vores udgivelse af Tidsskriftet Sfinx og af talrige bøger. Vores udgivelser er rettet imod den historie- og kulturinteresserede dansker, som søger viden og indsigt for bedre at kunne navigere i samtiden.

Forlaget Orbis’ forfatterkreds

Forlaget Orbis’ forfatterkreds består af landets førende forskere og eksperter inden for deres fagområde, som gennem deres arbejde på landets universiteter, uddannelsesinstitutioner og museer er vant til at formidle deres forskning og viden. 25 af dem udgør den rådgivende forsamling i Fonden Orbis Terrarum, som ejer Forlaget Orbis og Tidsskriftet SFINX. De fleste af disse forskere og eksperter deltager i forskningsprojekter, der har tiltrukket store midler fra fonde og offentlige institutioner. Deres ansættelse på bl.a. universiteter, uddannelsesinstitutioner og museer er en investering samfundet foretager netop fordi viden og indsigt har en grundlæggende værdi i Danmark. Vores rådgivende forsamling udgør et helt enestående nationalt samarbejde på tværs af institutioner og fagligheder, og vi er det eneste eksempel på et sådant samarbejde i Norden.

Besøg vores butik i Kongens Have

Forlaget Orbis er en non-profit organisation med adresse i en af pavillonerne i Kongens have, der fungerer som et samlingssted og et vindue for formidling af kultur, historie og kulturarv. Vores butik er et arbejdende værksted med formidling og salg af vores udgivelser. I 2018 introducerede vi Dannelsesakademiet, hvor vi tilbyder foredrag og debat i forlængelse af vores udgivelser.

Serier og tidsskrifter vi udgiver

Tidsskriftet SFINX >
& Kultur serien >
Kulturarvsguider >
Kulturarvsfortællinger >
Proceeding of The Danish Institute in Damascus >

X