Vi bygger broer med viden

Vi lærer ikke af historien, hvis vi ikke læser om den.

Medarbejdere og bestyrelse

Medarbejdere

Pernille Carstens (ansvh.)

Forlags- og tidsskriftredaktør 

Udgivelse af Tidsskriftet SFINX og bøger på Forlaget Orbis

e-mail >

Læs mere om forlagsleder Pernille Carstens her >

Thomas Bo Nielsen

Grafisk design og bogtilrettelægning

Markedsføring og webmaster

e-mail >

Helga Ishøy

Projektmedarbejder

Forlagsleder

Pernille Carstens (1965)

er forfatter og ph.d. i teologi og har speciale i Gammel Testamente og nærorientalsk religion. Hun har sproglig kompetence i latin, græsk, hebraisk og har studeret hittitisk, akkadisk, sumerisk, ugaritisk og aramæisk.  Hun har udgivet en lang række videnskabelige artikler og bidrag i antologier gennem hele sit akademiske virke som lektor i Gammel Testamente på Aarhus Universitet og som forskningsleder på forskningscentret Bible and Cultural Memory, ved Københavns Universitet (2009–2012). Hun har været ansat siden 2015 som forlagsleder og chefredaktør på Forlaget Orbis.

Hun bor i Roskilde og er gift med sognepræst ph.d. og forfatter Martin Ishøy og har en datter på 22, der læser teologi. Pernille er også billedkunstner og lyriker.

Pernille Carstens bibliografi

Kong Keret fra Ugarit, Forlaget Orbis 2016 

Gilgamesh, Forlaget Orbis 2018

Telipinu og vreden, Forlaget Orbis 2020

Nylige peer review forskningsformidlende bidrag:

”Republikken i det osmanniske riges skygge og oldtiden som fremtid. Det hittitiske solsymbol, i: Red. Mogens Pelt og Cecilie Felicia Stokholm Banke, Tyrkiet Hvorfra, hvorhen? Forlaget Orbis, 2021, 128–152. 

Flere bidrag i Veje og Kultur, Forlaget Orbis 2019.

”På Ahasverus tid – jøderne i disaporaen”, i: Red. Bo Dahl Hermansen og Claus Valling Pedersen Iran i historiens søgelys, Forlaget Orbis 2018, 96–110. 

”Pilgrimsvandring med øjnene – fromheden i de hellige bjerge”, i: En anden reformation. Rom som religiøst epicenter, Red. Pernille Carstens, Mogens Nykjær og Hanne Roer, Forlaget Orbis 2017, 126–172.

Eyes on Syria, Proceedings of the Danish Institute in Damascus 12 Red. Pernille Carstens, Moritz Kinzel, Thomas Bo Nielsen og Lars Schmidt, Forlaget Orbis 2016. 

Flere bidrag i By og Kultur, Forlaget Orbis 2014 

”Mirjams hemmelighed. den som ikke kan huske har ikke noget at fortælle”, i: Bibelske genskrivninger. Forum for Bibelsk eksegese. Museum Tusculanum 2012, 341–361.

Bestyrelsen

Anders Holm Rasmussen (formand)
Født 2. marts 1961

Anders Holm Rasmussen er ikke medstifter af fonden og har ikke familierelationer til stifterne.

Ph.d. i Historie 

Lektor Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Øvrige bestyrelsesposter: Bestyrelsesmedlem i Det Danske Insitut i Athen, bestyrelsesmedlem Kvintuskollegiet, bestyrelsesmedlem Frankrigsgadekollegiet, bestyrelsesmedlem kollegiet Solbakken. Udpeget til alle disse bestyrelsesposter som repræsentant for Københavns Universitet.

Ansvarsområde: Jura, Budget- og budgetopfølgning, controlling

Tine Bagh (næstformand)
Født den 18. December 1961

Tine Bagh her ikke medstifter af fonden og er har ikke familierelationer til stifterne.
Ph.d i nærorientalsk arkæologi

Ph.d i nærorientalsk arkæologi

Museumsinspektør Ny Carlsberg Glyptoteket, den ægyptiske samling.

Øvrige bestyrelsesposter: Formand for Dansk Ægyptologisk Selskab, formand for CIPEG/ICOM, bestyrelsesmedlem i ICOM Danmark og Dansk-Egyptisk Selskab.

Ansvarsområde: Jura, Budget- og budgetopfølgning, controlling

Samarbejder med relevante foreninger og museer

Nils Arne Sørensen
Født  21. juni 1956

Nils Arne Sørensen er ikke medstifter af fonden og har ikke familierelationer til stifterne.

Lic. Phil. i Historie

Professor i moderne historie
Institut for Historie, Syddansk Universitet

Ansvarsområde: Formidlingsdimensionen med fokus på foredrag, folkeuniversitet og tidskriftets tematik

Eva Mortensen 
født 8. juni 1984

Eva Mortensen er ikke medstifter af fonden og har ikke familierelationer til stifterne.

Forskningsadministrator ved UrbNet, Aarhus Universitet

Ph.d. i Klassisk Arkæologi Aarhus Universitet 

Ansvarsområde: Funding, samarbejde med universiteter

Pernille Carstens
Født 9. Maj 1965

Pernille Carstens er ikke medstifter af fonden og har ikke familierelationer til stifterne.

Ph.D. i Teologi.

Redaktør på Forlaget Orbis og Tidsskriftet SFINX.

Øvrige bestyrelsesposter: Ingen.

Ansvarsområder: Ansvarlig for forlagets daglige drift. Ansvarlig i henhold til medieansvarsloven for bogudgivelser og Tidsskriftet SFINX

X