Medarbejdere og bestyrelse

Medarbejdere

Pernille Carstens (ansvh.)

Forlags- og tidsskriftredaktør 

Udgivelse af Tidsskriftet SFINX og bøger på Forlaget Orbis
e-mail

Thomas Bo Nielsen

Grafisk design og bogtilrettelægning

Markedsføring og webmaster

e-mail

Helga Ishøy

Projektmedarbejder

Bestyrelsen

Ingolf Thuesen (formand) 
Født 3. november 1952

Ingolf Thuesen er ikke medstifter af fonden og har ikke familierelationer til stifterne.

Ph.D. i Nærorientalsk arkæologi.

Institutleder for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet.

Øvrige bestyrelsesposter: H.P Hjerl-Hansen Mindefond for Dansk Palæstinaforskning, Det Danske Institut i Damaskus.

Ansvarsområde: Jura, Budget- og budgetopfølgning, controlling, kasseansvarlig

Birte Poulsen (næstformand)
Født 31.marts 1955

Birte Poulsen er ikke medstifter af fonden og har ikke familierelationer til stifterne.

Ph.d. i Klassisk arkæologi.

Lektor instittut for Kultur og Samfund- Klassisk Arkæologi, Aarhus Universitet.

Øvrige bestyrelsesposter: Elisabeth Munksgaard Fonden.

Ansvarsområder: Jura, Budget- og budgetopfølgning, controlling, kasseansvarlig.

Nils Arne Sørensen
Født  21. juni 1956

Nils Arne Sørensen er ikke medstifter af fonden og har ikke familierelationer til stifterne.

Lic. Phil. i Historie

Professor i moderne historie
Institut for Historie, Syddansk Universitet

Ansvarsområde: Formidlingsdimensionen med fokus på foredrag, folkeuniversitet og tidsskriftets tematik.

 

Tine Bagh
Født den 18. December 1961

Tine Bagh her ikke medstifter af fonden og er har ikke familierelationer til stifterne.
Ph.d i nærorientalsk arkæologi

Museumsinspektør Ny Carlsberg Glyptoteket, den ægyptiske samling.

Øvrige bestyrelsesposter: Formand for Dansk Ægyptologisk Selskab, sekretær for CIPEG/ICOM, bestyrelsesmedlem i ICOM Danmark og Dansk-Egyptisk Selskab.

Ansvarsområde: Samarbejder med relevante foreninger og museer

Pernille Carstens
Født 9. Maj 1965

Pernille Carstens er ikke medstifter af fonden og har ikke familierelationer til stifterne.

Ph.D. i Teologi.

Redaktør på Forlaget Orbis og Tidsskriftet SFINX.

Øvrige bestyrelsesposter: Ingen.

Ansvarsområder: Ansvarlig for forlagets daglige drift. Ansvarlig i henhold til medieansvarsloven for bogudgivelser og Tidsskriftet SFINX

X