Vi bygger broer med viden

Vi lærer ikke af historien, hvis vi ikke læser om den.

Til Tidsskriftet SFINXs forfattere

Generelt

Artikler skal ligge indenfor Fonden Orbis Terrarum formål, som er at formidle viden om middelhavsområdets kultur. Forfattere forventes at have et grundlæggende kendskab til fagområdets videnskabelige teori og metode. Tidsskriftet er uafhængigt af økonomiske, religiøse og politiske interesser og artikler må ikke fremme specifikke holdninger af økonomisk, politisk eller religiøs karakter. Faglighed og saglighed er omdrejningspunktet. Forfatteren skal erklære at have copyrighten til artiklen, og at den ikke krænker andres rettigheder.

Omfang

En normal artikel har et omfang på 8.000–12.000 enheder inkl. mellemrum. Kortere artikler modtages gerne. Dertil kommer 4–6 illustrationer. Brug gerne rubrikker med overskrifter.

Sprog

Undgå så vidt muligt fagtermer og fremmedord. Kan det ikke undgås skriver fagtermer og fremmedord i kursiv og oversættelse i parentes.

Litterære kilder

Anvendes litterære kilder skal det tydeligt fremgå af teksten. Kilder oversat fra andre sprog skal i videst muligt omfang stamme fra autoriserede oversættelser med kildeangivelse. Findes der ikke en autoriseret oversættelse på dansk skal det fremgå, hvem der har oversat og fra hvilken tekst.

Retskrivning

Som retningsnorm anvendes Dansk Retskrivningsordbog og grammatikalsk kommasætning.

Tidsangivelser

Der kan frit vælges mellem f.Kr. eller f.v.t. subsidiært e.Kr. eller e.v.t. Der skrives XX00-tallet ikke XX00. århundrede. Undtaget er århundredet f.v.t./e.v.t.

Tidstavler

Indeholder artiklen mange personer og/eller historiske begivenheder kan artiklen med fordel forsynes med en tidstavle.

Faktabokse

Kan bruges til at fremhæve specifikke oplysninger, der med fordel kan stå for sig selv uden for teksten.

Noter

Der anvendes ikke noteapparat.

Litteratur

Artikler forsynes med 2–3 henvisninger ”Til videre læsning”.

Illustrationer

Forslag til illustrationer og –tekster og forlæg til eventuelle kort indsendes sammen med artiklen. Det skal klart fremgå, hvor illustrationerne kan findes. Har du egne billeder foretrækkes det. Vær opmærksom på, at billeder skal have tilstrækkelig størrelse og være i høj opløsning især for farveillustrationer.

Format

Der anvendes ikke skabelon. Artikler indsendes i word-format. Undlad at sætte illustrationer ind i teksten, men angiv hvor illustrationerne med fordel kan placeres. Illustrationer indsendes separat i pdf, jpg eller lignende.

Layout

Forlaget sørger for layout hos en professionel grafiker.

Copyrights

Forlaget betaler for eventuelle copyrights til illustrationer.

Indsendelse

Forslag til artikler sendes til ansvarshavende redaktør Pernille Carstens på e-mail.

Proces Tidsskriftet SFINX

Antagelse

Ansvarshavende redaktør antager artikler til publicering efter rådgivning fra reviewer. Antagelse kan være betinget af en omarbejdelse af teksten og rettelser af faktuelle fejl. Vurderer ansvarshavende redaktør, at en artikel ligger udenfor fondens formål, kræver megen omarbejdelse, ikke er videnskabeligt funderet, er alt for omfangsrig eller indeholder mange faktuelle fejl kan artiklen afvises. Artikler publiceret andetsteds antages ikke.

Review

Artikler gennemgår anonym review hos en fagspecialist. Dækker artiklen flere discipliner kan dobbelt review forekomme.

Redigering

Kan artiklen antages overgår artiklen til én af vore redaktører. Redaktørens opgave er at hjælpe artiklen og forfatteren bedst muligt på vej. Redaktøren kan derfor foreslå ændringer til artiklen uden dog at ændre på indholdet udover eventuelle betingelser udstukket af reviewer og ansvarshavende redaktør. Når forfatter og redaktør er enige, betragtes artiklen som endeligt godkendt, og der kan ikke længere rettes mod manus. Forfatteren får tilsendt den endeligt godkendte artikel.

Korrektur

Foretages af ansvarshavende redaktør.

Særtryk

Der fremstilles ikke særtryk.

Honorar

Vi kan desværre ikke betale honorar til forfattere.

Husk

At indberette publikationen i eventuel forskningsdatabase.

X