Vi bygger broer med viden

Vi lærer ikke af historien, hvis vi ikke læser om den.

Den rådgivende forsamling

Medlemmer

Lektor Tea Sindbæk Andersen ph.d. KU

Lektor, dr.phil. Tønnes Bekker-Nielsen, SDU

Museumsinspektør ph.d. Tine Bagh,  Glyptoteket

Lektor dr.phil og ph.d. Peter Fibiger Bang, KU

Lektor ph.d. Nicole Brisch, KU

Forlagsleder, ph.d. Pernille Carstens, Forlaget Orbis

Overinspektør, ph.d. Margrethe Floryan, Thorvaldsens Museum

Professor, dr.phil. Steen Bo Frandsen, SDU

Post.doc ph.d. Trine Arlund Hass, AU

Cand.phil. Bo Dahl Hermansen, KU

Lektor ph.d. Jesper Maibom Madsen, SDU

Museumsinspektør ph.d. Joachim Meyer, Davidssamling

Lektor, ph.d. Anders Holm Rasmussen, KU

Professor, dr.phil. Christian Høgel, SDU

Professor, dr.phil. Kurt Villads Jensen, Stockholms Universitet

Professor dr.phil. Marianne Pade, AU

Direktør dr. phil Mogens Pelt, Det danske institut i Athen

Seniorforsker Erik Petersen, Det kongelige Bibliotek

Lektor, ph.d. Birte Poulsen, AU

Lektor, ph.d. Hanne Roer, KU

Professor, dr.phil. Jacob Skovgaard-Petersen, KU

Lektor, ph.d. Nils Arne Sørensen, SDU

Lektor, ph.d. Ingolf Thuesen, KU

Lektor ph.d. Kristina Winther-Jacobsen, KU

 

Æresmedlemmer

Professor emerita, dr.phil. Lise Bek

Lektor emeritus, cand.mag. Karsten Fledelius

Dr.phil. Erik Hallager

Lektor emeritus, dr.phil. Jacob Isager

Professor emeritus, dr.phil. Uffe Østergård, CBS

Lektor, mag.art. Hans Jørgen Frederiksen, AU

Ægyptolog Torben Holm-Rasmussen

Professor, dr.phil. Poul Pedersen, SDU

X