Vi bygger broer med viden

Vi lærer ikke af historien, hvis vi ikke læser om den.

Italia

Italienske historier, kulturer og identiteter fra år 1000 til i dag

624 sider, hardcover, format 17 x 24 cm.

399 kr.

Læg bogen i varekurv før du går til betaling.

Gå til betaling, efter du har lagt bogen i varekurv.

”Italia” er en unik indføring i Ita­liens kulturhistorie.

I Danmark er der en stor interesse for Italien. Mange har rejst i Italien og har allerede et kendskab til landets store kulturarv. Det er dog ikke altid lige let at forstå Italiens lange og meget sammensatte historie. Det vil forfatteren gerne rette op på ved at give sit bud og invitere læseren ind i et stort materiale, der er samlet op og analyseret gennem mange år som underviser og forsker i Italiens kultur, historie og samfundsforhold. 

Bogen er drevet frem af en nysgerrighed efter at vide, hvordan mennesker i et bestemt tidsrum organiserer et bestemt territorium og omdanner det naturgivne til kultur og samfund. Den undersøger også de tanker og motiver, der har ligget bag de skiftende måder at indrette sig på i Italien. Blikket er dansk. Det giver bogen et træk af dialog hen over Europas grænser.  

Bogen er delt op i tre makroperioder: 1. De mange Italia’er, 2. Nationalstaten Italien, 3. Italien som et land i Vesten og i EU. Faserne ligger ikke bare i forlængelse af hinanden, men de griber også overlappende ind over hinanden. Bogen kan læses som en sammenhængende tekst, eller læseren kan vælge de afsnit, der især måtte have interesse.

Forfatteren er Gert Sørensen (1948), dr.phil., der i dag er senior­forsker på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet, og som igennem årtier har skrevet bøger og artikler om Italien og kommenteret aktuel italiensk politik i danske medier. 

Bogens indhold

Forord

Indledning

Nogle teoretiske og metodiske stikord

Kulturhistorikerens blik

Mellem Danmark, Italien og Europa. Hvorfor en italiensk kulturhistorie?

Hvornår begynder italienernes historie?

Natur og kultur

Modernitetens krise

Historicisme

Det fælles italienske

Territorium, klima og landskab

Navn og befolkning

Økonomi

Sprog

Religion og verdslighed

Institutioner og statsforfatninger

De mange Italia’er. 1000–1800

Før italienerne. Romerrigets sammenbrud, kristendom og folkevandringer

Statsopbygninger. 1050–1250

Imperium og Kirke

Sørepublikkerne

Erobringen af verden. Fra Fibonacci til Marco Polo

Normannerne

Frederik I Barbarossa og kommunerne

Frederik II. Stupor Mundi

Det syditalienske efterslæb

Renæssance. Bystatens krise. 1300–1550

Nye tider, nye begreber. Stat, individ og natur

Petrarca. Et moderne menneske

Toscansk republikanisme i Firenze og Siena

Dante og monarkiet

Fra Boccaccio til Datini. Finanskrise, pandemi og velgørenhed

Fremmedherredømme. Tendens til oligarkier og familiedynastier

Den civile humanismes agoni

Machiavelli. Historiens og politikkens risici

Modreformationens tidsalder. 1500–1700

Tridentinerkoncilet

Tribunaler, skriftemål og forbudte bøger

Sagen mod mølleren Menocchio

Opdragelse og statsræson

Repression, videnskabeligt nybrud og hofkultur

Kvindeskæbner. Giulia Farnese, Sofonisba Anguissola
og Artemisia Gentileschi

Fra spansk til fransk og østrigsk indflydelse

Oplysningens dialektik. Revolution og modrevolution

Det porøse Napoli. Fra Vico til Genovesi

Vulkanudbrud og jordskælv

Beccarias Milano

Den Franske Revolution, Bonaparte og Napoli 1799

Roms storhed. Grand Tour og Piranesi

De mange Italia’er. 1000–1800

Italiens lange samling

Napoleon, italienske statsdannelser og Restauration

Forskellige udkast til en nationalstat. Mazzini og Cavour

Manzoni og pesten. Mellem folkets hverdagsfornuft og elitens tvetydighed

Kongeriget Italien. Vittorio Emanuele II og Garibaldi

Rom bliver hovedstad

Fra landbrug til industri

Italia reale og Italia legale

Det syditalienske spørgsmål og il brigantaggio

Det religiøse spørgsmål

Transformisme, imperialisme, migration

Nye klassebrydninger. Mellem socialisme og katolicisme

Giolittis nye kurs

Reformpolitikkens krise

Fascismen. 1915–1945

Den store krig

Den lemlæstede sejr. Mellem Torino og Fiume

Mussolini og vejen til Rom

Matteotti og legaliseringen af det politiske mord

Regimet. Repression og konsensus

Margherita Sarfatti. Kunst og køn

Racelove og Imperium

Anden Verdenskrig og fascismens krise

Modstandsbevægelsen. Visioner og realiteter

Futurisme og fascisme

Den politisk-kulturelle kamp mod fascismen

Den liberale kultur. Croce og Nitti

Den socialliberale antifascisme. Gramsci og Gobetti

Republikken. Fra ‘kold krig’ til europæisk integration. 1945–2023

Den lange efterkrigstid

Folkets reorganisering 1943–46

Forfatningen af 1948

Antikommunismen og ‘det amerikanske parti’

Konsolideringen af DC’s overherredømme i 1950’erne

‘Det økonomiske mirakel’

Eni og Enrico Mattei

Neorealisme. Mellem kulturel genopretning og paparazzo’ens flash

Renato Guttuso og maleriet. En uortodoks neorealist

Centrum-venstres parabel. 1962–1979 

Åbningen mod venstre. DC og PSI

‘1968’

Spændingens strategi og ’det historiske kompromis’

Terrorismen og Moro-affæren

Venstrefløjens splittelse og ‘pigen fra det forrige århundrede’

Krisen i efterkrigstidens reform- og vækstmodel

Miljøkatastrofer og arbejdsulykker. Fra Porto Marghera til Seveso

Afviklingen af en politisk kultur

Craxi. Tidens politiker mellem ny økonomi og nye medier

Hemmelige selskaber. Mafia og P2

Partitokrati og korruption

Diskretionens anatomi. Giulio Andreotti

Berlusconismen

Skæringsårene. 1992–94

Valgsejr og paradigmeskifte

Magtens kilder. Magtens privatisering

Mike Bongiorno og telehoffet

Krise og afgang. Arven fra Berlusconi

Mellem populisme og europæisme

Tekstiler, mode, stål og biler i globaliseringens æra

Stand-up politik. Beppe Grillo og Matteo Renzi

Matteo Salvini og det illiberale demokrati

Conte-regeringernes afmagt og pandemien

Mario Draghi og genopretningsplanen

Giorgia Meloni og postfascismen

Epilog

Sekularitet og religion

Postmodernismens begrænsninger

Pave Frans

Republikanisme

Europas fornyelse?

Kulturhistoriens nødvendighed og il vivere politico

Litteraturliste

Navne

Emner

Køb bogen i vores webshop, i vores butik i Gothersgade 60, 1123 København K., eller bestil den hos din lokale boghandler.

X