Vi bygger broer med viden

Vi lærer ikke af historien, hvis vi ikke læser om den.

Mogens Nykjær har skrevet den første bog på dansk om den banebrydende italienske kunstergruppe I Macchiaioli.​

  • I Macchiaiolis værker betragtes i dag som det væsentligste italienske bidrag til 1800-tallets europæiske kunst.
  • I Macchiaioli var ivrigt optaget af il Risorgimentos ideer samt af at skabe en ny kunst, en ars nova i en ny nation. En politisk revolution og en kunstnerisk.
  • Bogen er en gennemgang af over 150 forskellige værker med billeder og forklarende tekst​
  • Kan bruges som guide til Galleria d’Arte Moderna i Firenzes samling af I Macchaiolis værker
  • 240 sider, hardcover, rigt illustreret, format 24 x 27 cm. Med noter, bibliografier og litteraturliste

Bogens indhold

Forord. I Macchiaioli og Firenze · 7

Akademisk skoling. En ny kunst · 12

Undertrykte fædreland! Én samlet nation · 21

Et nyt højeste mål – Sandheden · 26

Caffè Michelangiolo · 29

Romantik og realisme · 32

Slagmarken som motiv · 37

Grønt, hvidt og rødt – Håb, Tro og Kærlighed. Odoardo Borrani · 47

Den særlige glød i det tilbageblevne øje. Giuseppe Abbati · 55

Rummet, tiden, lyset og stilheden. Diego Martelli · 64

Castiglioncello · 83

Sommerdage ved havet · 96

Cristiano Banti. Giovanni Boldini. En lang forlovelse · 100

Lyset. Den hvide mur. Penselskriftens eget liv · 115

Portrætter · 126

Telemaco Signorini. Firenze og Europa · 137

Silvestro Lega. Florentinsk ungrenæssance som inspiration · 151

Piagentina. Øjeblikkets fortryllelse · 173

Giovanni Fattori. Mesteren, skuffelserne og ensomheden · 183

Slutning. I Macchiaioli og det 20. århundrede · 208

Ekskurs · 216

Noter · 220

Biografier · 232

Litteratur · 238

Uddrag fra bogen

”… kunstnernes erklærede mål var nu at skildre il Vero – Sandheden. ”Et nyt højeste mål, Sandheden, skulle træde i stedet for idealet om klarhed, om skønhed og formel perfektion, som indtil da havde behersket den italienske malerkunst. I konsekvens heraf beroede kunsten for i Macchiaioli ikke længere i undersøgelsen af formen, men i en måde at gengive de indtryk på som de modtog fra naturen ved hjælp af macchie/”klatter” af farve, lyse områder og mørke områder, og f.eks. en enkelt ”klat” farve til ansigtet, en anden til håret, endnu en – lad os sige til tørklædet, en anden til jakken eller dragten, en anden til skørtet og endnu en til hænder eller fødder og således lige nu til solen og himlen”. Kunstnernes primære interesse er imidlertid ikke at udvikle én særlig og fælles maleteknik – for i virkeligheden maler de på hver sin måde og til dels meget forskelligt – men at skabe et sandt billede til forskel fra hvad de mente at finde i den officielle, overleverede akademiske skoling og i romantikkens monumentale historiemaleri. Sandt er billedet i den forstand, at kunstneren vælger sine motiver i den hverdag, der omgiver ham; motiver lige for hånden og lige for øje i samtiden og ikke i en fjern fortid eller blandt antikke guder og i den litterære kodeks. Og sandt fordi synet er afgørende: hvilket indtryk modtager øjet faktisk – ikke hvad kan man på basis af læsning af regler og skoling konstruere sig frem til? Synet! Sansningen! Sandheden! Det er som et kampråb. Frihed, Lighed og Broderskab!…”

”Der er mange billeder i bogen. Man kan næsten sige, at den også er en billedsamling; et Galleria d’Arte i fantasien til stille vandring og fordybelse. Jeg har grebet præsentationen af i Macchiaioli an med også dette aspekt i tankerne, eftersom disse malere og deres værker sandsynligvis er ukendte for de fleste kunstinteresserede danske læsere, og et bredt billedudvalg således vil være den fornødne basis for at følge tekst og tolkninger.

Værkernes titler er anført dels på dansk dels på italiensk. Dette sidste fordi læseren således nemt kan finde yderligere gengivelser af værkerne på internettet og evt. søge supplerende oplysninger. Fremmedsprogede citater er, hvor ikke andet angives, oversat af mig, og de originale tekster kan læses i noterne”.

5 gode grunde til at købe Et forår i florentinsk kunst.

Et forår i florentinsk kunst er en “vidnesbyrd”, i tekst og billeder, af dannelsen af Italien i den proces som kaldes il Risorgimento, hvor forskellige stater på den italienske halvø samles til én nation, et nyt fædreland, Italien. Bogen dokumenterer forholdet mellem datidens kunst og dannelsen af det Italien vi kender i dag. 

Et forår i florentinsk forår gennemgår de vigtigste kunstere i den toscanske kunstnergruppe  I Macchiaioli, der indvarslede det 20. århundredes modernisme i Italien. Gruppen mødtes i Caffè Michelangiolo i Firenze, i starten af 1850’erne. Bogen kortlægger gruppens interesse i at skabe en ny kunst, til den nye italienske stat. Flere af kunsterne deltog i uafhængighedskrigene, og enkelte mistede endda livet i kampene.

I Macchiaiolis banebrydende kunst har længe stået i skyggen af de franske impressionister, og uden for Italien er kendskabet til dem endnu ringe. Men de er impressionister på deres egen facon, og med deres egen unikke baggrund.

De hentede inspiration fra Firenzes renæssance hos fx Giotto og Piero della Francesca – og det skete i Firenze og kan ses samlet der i dag på Galleria di arte moderna. 

I Firenze blev der skabt en ny kunstart af

Et forår i florentinsk kunst afdækker hvordan I Macchiaioli helt bevidst brød med det akademiske italienske maleri ved at skildre ”Sandheden”, i stedet for et traditionelt ideal om klarhed, skønhed og perfektion. Kunstnerne malede i højere grad udendørs for at fange lyset, formen og farven.

Bogens Billedmaterialet  består af 150 værker, samlet for første gang på dansk. Værkernes titler er anført dels på dansk dels på italiensk. Dette sidste fordi læseren således nemt kan finde yderligere gengivelser af værkerne på internettet og evt. søge supplerende oplysninger.

Fremmedsprogede citater er, hvor ikke andet angives, oversat til dansk, og de originale tekster kan læses i noterne”.

”Der er mange billeder i bogen. Man kan næsten sige, at den også er en billedsamling; et Galleria d’Arte i fantasien til stille vandring og fordybelse. Jeg har grebet præsentationen af i Macchiaioli an med også dette aspekt i tankerne, eftersom disse malere og deres værker sandsynligvis er ukendte for de fleste kunstinteresserede danske læsere, og et bredt billedudvalg således vil være den fornødne basis for at følge tekst og tolkninger.

”Der er mange billeder i bogen. Man kan næsten sige, at den også er en billedsamling; et Galleria d’Arte i fantasien til stille vandring og fordybelse. Jeg har grebet præsentationen af i Macchiaioli an med også dette aspekt i tankerne, eftersom disse malere og deres værker sandsynligvis er ukendte for de fleste kunstinteresserede danske læsere, og et bredt billedudvalg således vil være den fornødne basis for at følge tekst og tolkninger.

En kunsthistorisk guide til klatmalere i Firenze, I Macchiaioli i Galleria di arte modernaDet er en kunsthistorisk tour de force, der trækker linjer fra renæssancen til modernismen.

  1. Dette blev afdøde Mogens Nykjærs sidste afgørende bog.

I Macchiaioli kom fra Toscana og brød med det akademiske italienske maleri ved at male udendørs for at fange lyset, formen og farven. Disse kunstnere og deres banebrydende kunst har været ukendt for de fleste. 

Kunstnerne

Giuseppe Abbati
Vito D’Ancona
Cristiano Banti
Giovanni Boldini
Odoardo Borrani
Vincenzo Cabianca
Adriano Cecioni
Giovanni Fattori
Silvestro Lega
Diego Martelli
Raffaello Sernesi
Telemaco Signorini
Stefano Ussi
Federico Zandomeneghi

Om Mogens Nykjær

Mogens Nykjær er lektor emeritus fra Aarhus Universitet. Ud over en lang række artikler i udenlandske videnskabelige tidsskrifter har han skrevet flere anmelderroste bøger om italiensk kunst. Det gælder Peterskirken. Historie og betydning (1999); I pavernes Rom. Bybilleder, kunst og historie (2004); Venezia. Byhistorie og kunst (2010); Det Sixtinske Kapel. En verdenshistorie i Rom (2013); Mit Firenze. Byhistorie og billedkunst (2017).

Anmeldelser

״Et gennemført og grundigt værk, ...

”Man må åbne den flot producerede bog...

"Udgivelsen er smukt og klassisk gennemført med fine billedgengivelser"

"Han fortjener tak for værket".

X