En anden reformation – Rom som religiøst epicenter

En anden reformation – Rom som religiøst epicenter
DKK 250,00
Du sparer

250 KR.

ISBN 978-87-997908-8-3
368 sider, hardcover, rigt illustreret
Format 21 x 26 cm

Tak til Ny Carlsberg Fondet, Augustinus Fonden og Landsdommer V. Gieses Legat

Den lutherske reformation tog sin begyndelse i Wittenberg for 500 år siden. Forskere og formidlere har fejret jubilæet med en stribe publikationer, hvor de har undersøgt reformationen og Luthers betydning for Danmark og Nordeuropa. Men hvad skete der på samme tid i Rom? Hvordan mødte Romerkirken de voldsomme udfordringer fra nord? Hvordan har den såkaldte modreformation præget Kirken og de katolske områder i de efterfølgende århundreder? Det kan man nu læse om i denne bog, der belyser udviklingen i Rom og Sydeuropa efter Luthers opgør. Reformation og modreformation hører sammen som to sider af samme mønt, og selv i dag har europæisk kultur dybe rødder i de dramatiske begivenheder i 1500- og 1600-tallet. 

Forlaget Orbis en anden reformation spread

Forlaget Orbis en anden reformation spread2

En anden reformation – Rom som religiøst epicenter tegner omridset af en katolsk Kirke, der efter Luthers kritik indledte en intern reformation og et vidtrækkende selvopgør. Bogens forfattere, der hver er eksperter på deres områder, viser, hvordan Kirken organiserede sig efter kirkemødet i Trento og skabte nye former for disciplin, ledsaget af en  kamp­beredt forkyndelse. Præsterne blev nu uddannet på seminarier, og biskopperne var synligt til stede i deres stifter. Inden for alle kunstarter, arkitektur, billedkunst og musik, blev formsprog og æstetik forvandlet som led i en ny opfattelse af kunstens funktion i det daglige liv. Rom var et religiøst epicenter, men bevægelsen kom også ”nedefra”. Det religiøse liv blomstrede op hos lægfolk, sygeplejevæsenet opstod, og der var fortsat plads til mystikere. Missionsvirksomheden tog til i styrke og forsvarede oprindelige folk i Sydamerika.

Indhold

Hanne Roer og Pernille Carstens: Introduktion: En anden reformation

Mogens Nykjær: Kirkemødet i Trento og Altemps-kapellet i Santa Maria inTrastevere i Rom

Brian Patrick McGuire: Et andet Europa: Middelalderens reformationer

Sebastian Olden-Jørgensen: Tridentinerkoncilet 1545–63 – mellem modreformation og katolsk reformation

Else Marie Wiberg Pedersen: Modreformation og reform i Spanien: Teresa af Avila og ”lutheranerne”

Mogens Nykjær: Modreformationen og nogle romerske kirker

Hans Jørgen Frederiksen: Billedet i den efterreformatoriske katolske kirke

Pernille Carstens: Pilgrimsvandring med øjnene – fromheden i de hellige bjerge

Peter Woetmann Christoffersen: Palestrina, den katolske reformbevægelse og kirkemusikken

Andreas Rude: På vej mod det moderne: jesuitterne og deres undervisning

Hanne Roer: Modreformationens retorik: talekunst og retorikundervisning

Mette Birkedal Bruun: Monastisk reform i 1600-tallets Frankrig

Susanne Malchau Dietz: Nonner og sygepleje i den katolske kirkes moderniseringsprojekt. De barmhjertige døtre i sygeplejens tjeneste

Gert Sørensen: Den romerske inkvisition. Den katolske kirke i Italiens historie

Maria Cecília de Miranda N. Coelho: Fader Antonio Vieira og hans billedsprog. Jesuitten, der blev ”kejser af det portugisiske sprog”

Pressen skrev

"En anden reformation er et flot, imponerende og vigtigt værk."

Historie-online.dk, Henrik Gjøde Nielsen, museumsinspektør, ph.d., Kystmuseet. (læs hele anmeldelsen her)

"Man kan ikke beskylde bogen for nogen åbenlys konfessionel præference. Tværtimod åbner de fleste bidrag sig op mod en historisk kontekst, der de sidste år her til lands har været rigeligt præget af det protestantiske - og til tider af uklædelig provinsialisme og snæversyn. Bogen, der er flot illustreret og i et behageligt format, er mere end velkommen, og den bør få sin plads på reolen med 2017-årets mange udgivelser om reformation og reform." 

Kristligt dagblad, 29/12 2017, Carsten Bach-Nielsen 

"I det lutherske jubelår omhandlede stakkevis af bøger Reformationen og dens betydning for kirke og samfund i de protestantiske lande. Tilbage står imidlertid et noget unuanceret billede af den katolske kirke som institution, der standhaftigt afviste enhver reform og holdt fast ved det bestående. Denne ensidighed retter fagfolk op på i bogen En anden reformation, der handler om det vi kalder Modreformationen... Bogen er rigt illustreret, hovedparten af de 15 artikler er oplysende og velskrevne, så her er godt nyt for alle, der lider af Lutherforstoppelse og har lyst til at få revideret eventuelle fordomme med hensyn til den katolske kirkes uforanderlighed"

Weekend Avisen, 16/2 2018, Lisbeth Smedegaard Andersen 

"Det er så forfriskende ved denne bog, at Tridentinerkoncilets epoke endelig beskrives in its own right.
En anden reformation er først og fremmest kulturvidenskabernes bidrag til en forståelse af katolsk reform og modreformation.
....bogen åbner for sammenhænge, der har været alt for lidt berørt i dansk sammenhæng.
En anden reformation er en på alle måder flot og vægtig udgivelse. Alene billedsiden gør bogen til en fryd for øjet. Det kribler i én efter at se de steder, der beskrives og man får lyst til at fordybe sig endnu mere i en periode, der har været med til at forme Europa i dag. Tør vi håbe på, at fortsættelse følger?"

Lisbeth Rütz, Katolsk Orientering nr 3 2018

Forlaget Orbis har taget et prisværdigt initiativ. Foranlediget af det store Lutherår i den protestantiske del af kristenheden har man ønsket at skabe et værk om reformationens indvirkning på den katolske kirke, altså den såkaldte modreformation. 13 kyndige forskere har leveret 14 forskellige bidrag fra deres forskningsområder for at belyse de e fænomen, som hidtil ikke er blevet behandlet i en samlet fremstilling på dansk... Resultatet er blevet en stor, smuk bog med mange spændende illustrationer.

Henning Galmar, Logos, Klassiker foreningens blad marts 2018 

In Stock.
DKK 250,00
Du sparer

Copyright © 2015 Forlaget Orbis - Alle rettigheder forbeholdt - Web udarbejdet af Weis & Wise

Our website uses cookies to remember your settings, statistics and personalization of content and ads. This information is shared with 3rd party. By continuing to use the website you accept the cookie policy.