Books
Et forår i florentinsk kunst. I Macchiaioli (1855–1905)

NYHED! Et forår i florentinsk kunst, af kunst­histo­rikeren Mogens Nykjær, præsenterer læseren for en italiensk kunstnergruppe, i Macchiaioli, der virkede i den sidste halvdel af 1800-tallet. Gruppen var ivrigt optaget af il Risorgimentos ideer samt af at skabe en ny kunst, en ars nova i en ny nation. Deres værker betragtes i dag som det væsentligste italienske bidrag til 1800-tallets europæiske kunst. En righoldig billedsamling med over 150 foto med forbindende og forklarende tekster. 240 sider, hardcover, rigt illustreret, format 24 x 27 cm.

DKK 325,00
De kristne ægyptere

NYHED! De kristne ægyptere gør for første gang en række skriftlige kilder til historien om kristendommen og munkevæsenet i det tidlige Ægypten tilgængelige på dansk. Det gælder ikke mindst uddrag af den ægyptiske munk Shenutes (350–450 e.Kr.) omfangsrige forfatterskab, der i dag står som grundlaget for den koptiske nationallitteratur. Bogen afdækker den formative periode i kristendommen, som viser sig ved flere dogmatiske stridigheder om Kristi natur – gud eller menneske. 504 sider, hardcover, illustreret, format 21 x 27 cm.

DKK 350,00
Tyrkiet Hvorfra, Hvorhen?

NYHED! Tyrkiet trækker overskrifter. Det gør det internationalt og i Danmark, og det har det gjort i snart to årtier. Landets præsident og ubestridte leder af AKP, Recep Tayyip Erdoğan, er en central figur for denne opmærksomhed. Hans måde at føre politik på medfører diskussion om landets retning, både i forhold til styreform og dets alliance med NATO samt relationerne til EU. Målet med Tyrkiet Hvorfra, hvorhen? er at sætte centrale forhold i perspektiv og skabe kontekst. Hvordan skal vi forstå Erdoğans politik i forhold til Tyrkiets statstradition og politiske kultur? 280 sider, hardcover, rigt illustreret.

DKK 250,00
Telipinu og Vreden

NYHED! Historien om Telipinu stammer fra oldtidens Anatolien, dét der idag er Tyrkiet. Hovedpersonen er en ung gud, der hedder Telipinu. Han er meget vred og gal. Så rasende, at han ikke længere vil sidde i sit store tempel. Han har fået nok af menneskene, der ikke bringer ham de ofre han kunne ønske sig, og heller ikke gør det rigtigt. Myten er en af de helt centrale i Anatoliens historie fra den førislamiske periode, og er her blevet oversat og gendigtet til dansk for første gang fra hittitisk, som er et ur-indoeuropæisk sprog. 60 sider, hardcover, rigt illustreret.

DKK 200,00
Med fordrivelsen i sjælen

For 100 år siden søgte en faderløs græsk-ortodoks flygtningefamilie tilflugt på Lesbos efter dens fordrivelse fra Lilleasien i det osmanniske rige. Den overvandt utallige strabadser og skabte sig langsomt et nyt liv. Den historiske skildring af denne ene families skæbne sætter nutidens begivenheder i stærkt relief. Med fordrivelsen i sjælen er en historisk dokumentation af den græsk-ortodokse befolknings fordrivelse fra Lilleasien i 1922. 286 sider, softcover, illustreret, 15 x 22 cm.

DKK 250,00
Napoli. Liv, død og mirakler

Denne bog handler mest om kirkerne og klostrene i Napoli, om tro og overtro, helgener og mirakler. Som altid i Europas gamle byer er kirkerne oplagte som afsæt, hvis man gerne vil vide noget om topografi og historie, og hvis man er nysgerrig efter kunstens klassiske temaer og de store personligheder, der i ældre tid var beslutningstagere, meningsdannere og smagsdommere. Der er nok at undres over. Og nok at overraskes af. 176 sider, softcover, rigt illustreret, 17,2 x 15,7 cm
KDAGBLAD 4 stjernerKristeligt Dagblad

DKK 200,00
Den tidlige kristne billedverden

I denne bog præsenteres de første kristnes billedverden, hvor dekorationer på hverdagsting og grave udgør et overset billed-materiale fra kristendommens afgørende formative periode. Bogen er den første samlede fremstilling af emnet på dansk. Den kan læses som en guide til de ældste kristne seværdigheder, såsom gravpladser og kirker i Rom. Eller som øjenåbner for den, der vil finde oprindelsen til århundreders kirkekunst. 268 sider, hardcover, rigt illustreret, 18,3 x 27,4 cm
5 hjerter 6 Politiken

DKK 250,00
Archimedes – Naturvidenskab som kulturarv

Den græske videnskabsmand Archimedes (287–212 f.Kr.) er en sværvægter i antik naturvidenskab og har sat sig varige spor i matematik og fysik overalt i verden. I Archimedes introduceres han for første gang på dansk både som historisk person, banebrydende videnskabsmand og ingeniør, og bogen giver mange nyoversatte prøver fra hans værker. 152 sider, softcover, rigt illustreret, 21 x 26 cm,

DKK 200,00
Veje & Kultur

Veje og stier er trådt af de første mennesker på kloden. Veje forbinder os over kulturer og grænser. De er civilisationens byggesten, for veje forbinder mennesker, byer og lande, og udveksler information og kultur i videste forstand. Veje & Kultur indeholder artikler fra vores civilisations historie med udgangspunkt i arkæologi, historie, religion, teologi, kunsthistorie og kulturhistorie. Soft cover, 84 sider, rigt illustreret, 21,5 x 28 cm.

DKK 150,00
Plutark – Om kvinders mod

Den græske forfatter Plutark giver i sit værk Om kvinders mod en lang række eksempler på, at den antikke verdens kvinder var fuldt ud så fysisk modige som mænd, og tilmed i mange tilfælde udviste en klogskab og en snarrådighed, der var mændenes langt overlegen. Værket har ikke tidligere været oversat til dansk. 136 sider, softcover, illustreret, 17 x 17 cm.
Politiken 6 hjerter 421 Politiken
KDAGBLAD 4 stjernerKristeligt Dagblad

DKK 175,00
Mount Nebo

Dette bind er det andet i en serie om udgravninger fra Jordan i området ved Nebobjerget. Bogen repræsenterer fundresultaterne fra den tidlige bronzealder, der er dokumenteret gennem flere surveys som påbegyndtes i 1992. 144 sider, hardcover, s/h, rigt illustreret, 21 x 27 cm, engelsk tekst.

DKK 150,00
Konflikt & Kultur

Hvad er der med kulturarven, som er så afgørende? Og hvem er det der bestemmer, hvad der er vigtigt at bevare for eftertiden? Magasinet Konflikt & Kultur rejser disse spørgsmål, som en forskergruppe fra Italien, Rumænien, Polen og Danmark har formuleret i et forsøg på at forstå, hvorfor kulturarv trues, og for at  finde mulige tiltag, som kan minimere trusselsbilledet. Konflikt & Kultur er tænkt til refleksion over kulturarvens vigtighed og over, hvordan vi sammen passer på den. Soft cover, 84 sider, rigt illustreret, 21,5 x 28 cm.

DKK 150,00
Klassisk arabisk litteratur i oversættelse til dansk

En vejvisning gennem den klassiske arabiske litteratur, der har været oversat til dansk de sidste 200 år. Klassisk arabisk litteratur er en bog, der aldrig har eksisteret før på dansk og som udfylder en vigtig plads. 336 sider, hardcover, illustreret.

DKK 250,00
Gilgamesh

Heltedigtet om Gilgamesh er verdenshistoriens ældste fortælling og over 4000 år gammel. Den stammer fra Mesopotamien, vore dages Irak. Det er en verdensklassiker og hører til den fælles kulturarv. Gilgamesh er her gendigtet for større børn og voksne til brug for højtlæsning og samtale. 128 sider, hardcover, rigt illustreret

DKK 200,00
Conflict & culture

The last years have shown deliberate and dramatic destruction of World Heritage monuments as part of armed conflicts. However, also political conflicts and ignorance are serious threats to heritage. This is demonstrated in Conflict & culture by a number of cases from the Middle East and Europe by a joint team of scholars from European research institutions. Paperback, 84 pages, illustrated, 21,5 x 28 cm.

DKK 150,00
Iran i historiens søgelys

Iran i historiens søgelys er første bog på dansk om Irans fortid og nutid, og landets bidrag til historie og kulturhistorie. Det er et håb, gennem det stof, der berøres og de mange illustrationer, at bidrage med et nuanceret billede af Irans historie og kultur. 304 sider, softcover, rigt illustreret. 21 x 26 cm.

DKK 250,00
Tæt på Etruskerne

De senere år er der kommet ny forskning og nye udgravninger, som har ændret vores viden om etruskerne. Tæt på Etruskerne indeholder en række nedslag i emner, hvor nye fund, forskningsmetoder samt forskningsspørgsmål har bragt ny viden om den etruskiske kultur frem. 208 sider, softcover, rigt illustreret. 22 x 25 cm.

DKK 250,00
En anden reformation – Rom som religiøst epicenter

Den lutherske reformation tog sin begyndelse i Wittenberg for 500 år siden. Men hvad skete der på samme tid i Rom? Hvordan mødte Romerkirken de voldsomme udfordringer fra nord? Hvordan har den såkaldte modreformation præget Kirken og de katolske områder i de efterfølgende århundreder? Denne antologi tegner omridset af en katolsk Kirke, der efter Luthers kritik indledte en intern reformation og et vidtrækkende selvopgør. 368 sider, hardcover, rigt illustreret. 21 x 26 cm.

DKK 250,00
Kong Keret fra Ugarit

Keret hed en konge i Syrien i byen Ugarit. Historien om ham er en legende. Den udspiller sig i en verden, der består af både mennesker og guder. Bogen er en Kulturarvsfortælling, og kan bruges som højtlæsning for større børn og billedbog for voksne. 72 sider, hardcover, rigt illustreret

DKK 150,00
Eyes on a street in Cairo

Peder Mortensens fotodokumentar Eyes on a street in Cairo er en fotokunstbog med 79 s/h foto med forord af Poul Erik Tøjner. Shari’ al-Mu’izz li Din Allah er en af de ældste gader i Cairo omkring en kilometer lang. Den er et udendørs museum med den største koncentration af middelalderlige bygningsværker i den islamiske verden. Bogen dokumenterer kulturmøder og formidler en egenartet dokumentation. 160 sider, hardcover, fotobog.
5 hjerter 6 Politiken

DKK 250,00
Kirker i Rom · Evighed og erindring i pavernes by

Bogen gennemgår helt centrale kirker i Rom, med særlig interesse for kirkerne som erindringssteder. I dem mødes Roms politiske historie og kristne fromhedsliv med kunstens righoldige udtryk. Bogen er en nøgle, der lukker op for helt nye oplevelser af byens kirker. 192 sider, softcover, rigt illustreret
5 hjerter 6 Politiken
5 stjener 6Kristeligt Dagblad

DKK 200,00
Antikkens Håndværk

Antikkens Håndværk er en samlet fremstilling af Antikkens håndværk med den nyeste viden inden for forskellige aspekter af håndværksmæssige teknikker i den græsk-romerske verden.

304 sider, softcover, rigt illustreret

DKK 250,00
Eyes on Syria

In 1961 three Danes, two of them photographers, visited Syria on their way to an UNESCO project in Sudan. An album was re-discovered recently containing around 150 photos taken in Syria on the way to Nubia in early 1961.

DKK 250,00
Water of Life

This anthology deals with the meaning of water and invites the reader to expand his knowledge of one of the most important issues in the Middle East. Scholars from the natural sciences and the humanities present new research in fifteen articles the many aspects of the meaning and use of water in the Middle East, from the first human settlements until today.

DKK 200,00
Langt fra Vestfronten

I Langt fra Vestfronten sættes der for første gang fokus på første verdenskrig, som den foregik i middelhavsområdet. 240 sider. Rigt illustreret.

DKK 250,00
Vin & Kultur

UDSOLGT!
Vinkultur ved Middelhavet fra antikken til i dag

By & kultur

Antologi om byer og bydannelse i middelhavsområdet, fra de tidligste bydannelser omkring 6000 f. Kr. til 1700-tallet e.Kr. Forfatterne tager udgangspunkt i arkæologiske, litterære, propagandistiske (ideale forestillinger), kunsthistoriske, teologiske, historiske og samfundsmæssige forhold. Paperback, 84 sider, illustreret, 21,5 x 28 cm.

DKK 150,00
Haver & Kultur

Haver & kultur går tæt på havekunst og kultur ved Middelhavet. Hvad er det, der gør, at vi føler os hjemme i alt fra en antik have, over retlinjede franske anlæg til islamiske haver, og betages af duftende roser og buksbom hække? Paperback, 80 sider, illustreret, 21,5 x 28 cm

DKK 150,00
Fokus på Amarna – Akhenaton og Nefertitis univers

Danske ægyptologer genopliver fortællingen om to farverige historiske personer. Bogen kortlægger Akhenaton og Nefertitis univers i hovedstaden Amarna.

DKK 250,00
Syd for Rom

Syd for Rom handler om indvinding af landbrugsland, malariabekæmpelse, progressiv byplanlægning og arkitektur samt politik og fascistisk propaganda – det er kampen mod de pontinske sumpe.

DKK 200,00
Herodes

UDSOLGT! Historien om Kong Herodes den Store.

 

Solbilleder

En fotografisk rejse fra Rom til Konstantinopel. I Solbilleder sættes H.C. Andersens 160 år gamle rejseindtryk fra Syden i dialog med rejseoplevelser af den nutidige danske digter Thomas Boberg, som i 2004 drog i H.C. Andersens fodspor.

DKK 200,00
Hvad fandt vi?

En gravedagbog

DKK 200,00
Til bords med de homeriske helte

UDSOLGT! Det græske køkken i »den heroiske tidsalder« (ca 1400-600 f.Kr.)

Romere, Keltere og Frankrig UDSOLGT!

UDSOLGT! Bogen handler om Frankrigs udvikling fra et keltisk stammesamfund til indlemmelsen i det romerske imperium. Underholdende og kyndig indføring i fransk oldtidshistorie. Hardback, 304 sider, rigt illustreret.

Copyright © 2015 Forlaget Orbis - Alle rettigheder forbeholdt - Web udarbejdet af Weis & Wise

Our website uses cookies to remember your settings, statistics and personalization of content and ads. This information is shared with 3rd party. By continuing to use the website you accept the cookie policy.