Fonden Orbis Terrarum

Fonden Orbis Terrarum har til formål at formidle viden om middelhavsområdets kultur.

Fonden er en non-profit erhvervsdrivende fond. Fondens midler kan ikke søges. Eventuelle overskydende midler anvendes normalt til medfinansiering af Forlaget Orbis’ bogudgivelser og særnumre af Tidsskriftet SFINX.
Bestyrelsen uddeler lejlighedsvis en formidlingspris. Formidlingsprisen, som er på kr. 5.000, er uddelt til følgende:

  • Klassisk arkæolog Anne Marie Nielsen (2009)
  • Historiker Peter Ørsted (2012)
  • Kunsthistoriker Mogens Nykjær (2015)
  • Religionshistoriker Jakob Skovgaard Petersen (2016)

Fonden har en Rådgivende Forsamling bestående af forskere ved universiteter og museer.

Den rådgivende forsamling udpeger 4 medlemmer af Bestyrelsen for fonden. Bestyrelsen udpeger 1 medlem af bestyrelsen.

Medlemmer

Lektor Tea Sindbæk Andersen ph.d. KU
Lektor, dr.phil. Tønnes Bekker-Nielsen, SDU
Museumsinspektør ph.d. Tine Bagh,  Glyptoteket
Lektor dr.phil og ph.d. Peter Fibiger Bang, KU
Lektor ph.d. Nicole Brisch, KU
Forlagsleder, ph.d. Pernille Carstens, Forlaget Orbis
Overinspektør, ph.d. Margrethe Floryan, Thorvaldsens Museum
Professor, dr.phil. Steen Bo Frandsen, SDU
Post.doc ph.d. Trine Arlund Hass, AU
Cand.phil. Bo Dahl Hermansen, KU
Lektor ph.d. Jesper Maibom Madsen, SDU
Museumsinspektør ph.d. Joachim Meyer, Davidssamling
Lektor, ph.d. Anders Holm Rasmussen, KU
Professor, dr.phil. Christian Høgel, SDU
Professor, dr.phil. Kurt Villads Jensen, Stockholms Universitet
Professor dr.phil. Marianne Pade, AU
Direktør dr. phil Mogens Pelt, Det danske institut i Athen
Seniorforsker Erik Petersen, Det kongelige Bibliotek
Lektor, ph.d. Birte Poulsen, AU
Lektor, ph.d. Hanne Roer, KU
Professor, dr.phil. Jacob Skovgaard-Petersen, KU
Lektor, ph.d. Nils Arne Sørensen, SDU
Lektor, ph.d. Ingolf Thuesen, KU
Lektor ph.d. Kristina Winther-Jacobsen, KU

Æresmedlemmer

Professor emerita, dr.phil. Lise Bek
Lektor emeritus, cand.mag. Karsten Fledelius
Dr.phil. Erik Hallager
Lektor emeritus, dr.phil. Jacob Isager
Professor emeritus, dr.phil. Uffe Østergård, CBS
Lektor, mag.art. Hans Jørgen Frederiksen, AU
Ægyptolog Torben Holm-Rasmussen
Professor, dr.phil. Poul Pedersen, SDU

Copyright © 2015 Forlaget Orbis - Alle rettigheder forbeholdt - Web udarbejdet af Weis & Wise

Our website uses cookies to remember your settings, statistics and personalization of content and ads. This information is shared with 3rd party. By continuing to use the website you accept the cookie policy.