Fonden Orbis Terrarum

Fonden Orbis Terrarum har til formål at formidle viden om middelhavsområdets kultur.

Fonden er en non-profit erhvervsdrivende fond. Fondens midler kan ikke søges. Eventuelle overskydende midler anvendes normalt til medfinansiering af Forlaget Orbis’ bogudgivelser og særnumre af Tidsskriftet SFINX.
Bestyrelsen uddeler lejlighedsvis en formidlingspris. Formidlingsprisen, som er på kr. 5.000, er uddelt til følgende:

 • Klassisk arkæolog Anne Marie Nielsen (2009)
 • Historiker Peter Ørsted (2012)
 • Kunsthistoriker Mogens Nykjær (2015)
 • Religionshistoriker Jakob Skovgaard Petersen (2016)

Fonden har en Rådgivende Forsamling bestående af forskere ved universiteter og museer.

Den rådgivende forsamling udpeger 4 medlemmer af Bestyrelsen for fonden. Bestyrelsen udpeger 1 medlem af bestyrelsen.

Medlemmer:

 • Lektor, dr.phil. Tønnes Bekker-Nielsen, SDU
 • Chefkonsulent emerita, mag.art. Margit Bendtsen, KU
 • Forlagsredaktør, ph.d. Pernille Carstens, Forlaget Orbis
 • Museumsinspektør, ph.d. Margrethe Floryan, Thorvaldsens Museum
 • Professor, dr.phil. Steen Bo Frandsen, SDU
 • Lektor, mag.art. Hans Jørgen Frederiksen, AU
 • Cand.phil. Bo Dahl Hermansen, KU
 • Lektor, ph.d. Anders Holm Rasmussen, KU
 • Ægyptolog Torben Holm-Rasmussen, Albatros Travels
 • Professor, dr.phil. Christian Høgel, SDU
 • Professor, dr.phil. Kurt Villads Jensen, Stockholms Universitet
 • Direktør, dr.phil. Marianne Pade, Det danske Institut i Rom
 • Professor, dr.phil. Poul Pedersen, SDU
 • Seniorforsker Erik Petersen, Det kongelige Bibliotek
 • Lektor, ph.d. Birte Poulsen, AU
 • Lektor, ph.d. Hanne Roer, KU
 • Professor, dr.phil. Jacob Skovgaard-Petersen, KU
 • Lektor, ph.d. Nils Arne Sørensen, SDU
 • Lektor, ph.d. Ingolf Thuesen, KU
 • Direktør, ph.d. Kristina Winther-Jacobsen, Det danske Institut i Athen

Æresmedlemmer

 • Professor emerita, dr.phil. Lise Bek
 • Professor emeritus, dr.phil. Erik Christiansen
 • Lektor emeritus, cand.mag. Karsten Fledelius
 • Dr.phil. Erik Hallager
 • Lektor emeritus, dr.phil. Jacob Isager
 • Lektor emeritus Mogens Nykjær
 • Professor emeritus, dr.phil. Uffe Østergård, CBS

Copyright © 2015 Forlaget Orbis - Alle rettigheder forbeholdt - Web udarbejdet af Weis & Wise

Our website uses cookies to remember your settings, statistics and personalization of content and ads. This information is shared with 3rd party. By continuing to use the website you accept the cookie policy.