Om Tidsskriftet SFINX

Tidsskriftet SFINX er et rigt illustreret tidsskrift om middelhavsområdets kunst og kultur. Hermed forstås en geografisk afgrænsning til områder, der grænser op til Middelhavet og områdernes kultur og kulturelle relationer. Kulturelle relationer kan også omfatter områder, der ikke grænser direkte op til Middelhavet (fx Danmark). I de tilfælde skal der være en tydelig relation til middelhavsområdets kulturer. Der kan fx ikke bringes artikler om vikingeborges arkitektoniske udformning, med mindre der kan dokumenteres en tydelig kulturel indflydelse fra arkitektur i middelhavsområdet. Tidsmæssigt befinder vi os fra fortid til nutid.

Tidsskriftet er forskningsbaseret og samtidig skrevet for en bred læserkreds, det være sig den alment kulturinteresserede eller folkeskole- og gymnasielæreren.

Tidsskriftet udkommer 4 gange årligt i marts, juni, september og december. Juninummeret (dobbeltnummer) er altid et rejsenummer om en by eller et område. Lejlighedsvis udgives temanumre.
Tidsskriftet skrives primært af forskere og overvejende indenfor følgende discipliner: arkæologi, historie, kunsthistorie, religion, filologi og teologi.

Tidsskriftet er anerkendt som populærvidenskabelig publikation og optaget på Uddannelses- og forskningsministeriets ”autoritetsliste” som et level-1 tidsskrift.

 

 

Copyright © 2015 Forlaget Orbis - Alle rettigheder forbeholdt - Web udarbejdet af Weis & Wise