En anden reformation – Rom som religiøst epicenter

En anden reformation – Rom som religiøst epicenter
DKK 250,00
Du sparer

250 KR.

ISBN 978-87-997908-8-3

368 sider, hardcover, rigt illustreret
Format 21 x 26 cm

Tak til Ny Carlsberg Fondet, Augustinus Fonden og Landsdommer V. Gieses Legat

Den lutherske reformation tog sin begyndelse i Wittenberg for 500 år siden. Forskere og formidlere har fejret jubilæet med en stribe publikationer, hvor de har undersøgt reformationen og Luthers betydning for Danmark og Nordeuropa. Men hvad skete der på samme tid i Rom? Hvordan mødte Romerkirken de voldsomme udfordringer fra nord? Hvordan har den såkaldte modreformation præget Kirken og de katolske områder i de efterfølgende århundreder? Det kan man nu læse om i denne bog, der belyser udviklingen i Rom og Sydeuropa efter Luthers opgør. Reformation og modreformation hører sammen som to sider af samme mønt, og selv i dag har europæisk kultur dybe rødder i de dramatiske begivenheder i 1500- og 1600-tallet. 

Forlaget Orbis en anden reformation spread

Forlaget Orbis en anden reformation spread2

En anden reformation – Rom som religiøst epicenter tegner omridset af en katolsk Kirke, der efter Luthers kritik indledte en intern reformation og et vidtrækkende selvopgør. Bogens forfattere, der hver er eksperter på deres områder, viser, hvordan Kirken organiserede sig efter kirkemødet i Trento og skabte nye former for disciplin, ledsaget af en  kamp­beredt forkyndelse. Præsterne blev nu uddannet på seminarier, og biskopperne var synligt til stede i deres stifter. Inden for alle kunstarter, arkitektur, billedkunst og musik, blev formsprog og æstetik forvandlet som led i en ny opfattelse af kunstens funktion i det daglige liv. Rom var et religiøst epicenter, men bevægelsen kom også ”nedefra”. Det religiøse liv blomstrede op hos lægfolk, sygeplejevæsenet opstod, og der var fortsat plads til mystikere. Missionsvirksomheden tog til i styrke og forsvarede oprindelige folk i Sydamerika.

Indhold

Hanne Roer og Pernille Carstens: Introduktion: En anden reformation

Mogens Nykjær: Kirkemødet i Trento og Altemps-kapellet i Santa Maria inTrastevere i Rom

Brian Patrick McGuire: Et andet Europa: Middelalderens reformationer

Sebastian Olden-Jørgensen: Tridentinerkoncilet 1545–63 – mellem modreformation og katolsk reformation

Else Marie Wiberg Pedersen: Modreformation og reform i Spanien: Teresa af Avila og ”lutheranerne”

Mogens Nykjær: Modreformationen og nogle romerske kirker

Hans Jørgen Frederiksen: Billedet i den efterreformatoriske katolske kirke

Pernille Carstens: Pilgrimsvandring med øjnene – fromheden i de hellige bjerge

Peter Woetmann Christoffersen: Palestrina, den katolske reformbevægelse og kirkemusikken

Andreas Rude: På vej mod det moderne: jesuitterne og deres undervisning

Hanne Roer: Modreformationens retorik: talekunst og retorikundervisning

Mette Birkedal Bruun: Monastisk reform i 1600-tallets Frankrig

Susanne Malchau Dietz: Nonner og sygepleje i den katolske kirkes moderniseringsprojekt. De barmhjertige døtre i sygeplejens tjeneste

Gert Sørensen: Den romerske inkvisition. Den katolske kirke i Italiens historie

Maria Cecília de Miranda N. Coelho: Fader Antonio Vieira og hans billedsprog. Jesuitten, der blev ”kejser af det portugisiske sprog”

På lager
DKK 250,00
Du sparer

Copyright © 2015 Forlaget Orbis - Alle rettigheder forbeholdt - Web udarbejdet af Weis & Wise